Finnland

Kleine Geschichte der Gesangbücher Finnlands

Das erste Gesangbuch in Finnischer Sprache erschien 1583 (nicht in unserer Sammlung).
Im Jahr 1701 erschien ein neues Gesangbuch, das auf einem schwedischen Gesangbuch von 1695 basierte und später unter der Bezeichnung „Vanha virsikirja“ (Altes Gesangbuch) in die Gesangbuchgeschichte des Landes einging (Ausgaben hiervon vorhanden, siehe unten). 1886 wurde ein neues Gesangbuch eingeführt, das in finnischer (Ausgabe vorhanden) und schwedischer Sprache erschien. 1938 wurde es überarbeitet (Ausgabe auf Finnisch und eine Ausgabe des schwedischen Vorschlags vorhanden). 1987 wurde das heutige Gesangbuch veröffentlicht, das 2007 einen Anhang erhielt.

Suomalainen Wirsi- ja Ewangeliumi-Kirja,
stihen sepiwain kappalten kaussa, Esiwallon armollifesta käskystü
Masta-undesta ojeunettu 1857
Turussa,, G. W. Wilknin kustaunussella, 1887
Inhalt thematisch; Calendarium perpetuum; Lieder Nr. 1-413 nur Texte; alphabetisches Register; Osoitus; Wuotiset Epistolat ja Ewankeliumit, Rukonksinensa

Vanha Suomalainen Virsi- ja Evankeliumi-Kirja
Siihen sopivain kappalten kanssa
Esivallan armollisesta käskystä. Kolmen Konsistoriumin sustumusksella ennen tarpeellisesti paranneltu.
Niin myos sen vuonna 1693 hyväksi katsotun ruotsinkielisen Virsijkirjan jälkeen enännetta.
Vasta uudesti ojennettu 1857
Raumalla, 1978
Oy Länsi-Suomen kustannusksella
Lieder Nr. 1-413 nur Texte, thematisches und alphabetisches Inhaltsverzeichnis; Vuotiset Epistolat ja Ewankeliumit – Etu- ja jälki-rukouksinensa, ynnä niiden seuraan yhdistettyin kappalten ja rukousten kanssa. Evankeliumi-Kirjan Sisällä-Pito.

Suomalainen Wirsikirja
Ewankelis-lutherilaisille seurakuunille
Suomen Suuriruthinaanumaassa
Hywäksytty Suomen toifesfa Pleifessä Kirkollis-konkourksessa w. 1886
Sortawalassa
Suomen Kirkon Sissälähetysseura
Thematisches Verzeichnis; Lieder Nr. 1-536 nur Texte; Register alphabetisch; Register thematisch bzw. nach Nummern mit Verweise auf die Nummern des alten Gesangbuchs
Ewankeliumi- ja Rukouskirja iihen kuuluwine kappaleineen
Sumen Suuriruhtinaanmaan ewangelis-luterilaiselle kirkolle
Hywäklytty Suomen leitsemännessä yleisessä Kirkollis-kokoukessa w. 1913
Sorlawalassa
Suomen Kiron Sisälähetysseura (Bibeltexte)

Hierzu:

Suomalainen Koraali-Wirsikirja
Suomen Suuriruthinaanumaassa
ewankelis-lutherilaisille seurakuunille
Suomen wiidennen yleisen kirkolliskokouksen w. 1903
Hywälsymä Mallipainos
Hesingissä, 1905
Osakeythiö Wellin & Göös Atriebolag
Alulause; Thematisches Verzeichnis; Lieder Nr. 1-536 mit einstimmigen Melodien; Lisäys (Austauschmelodien zu einigen Nummern); Rekosteri koraalien metriluokista (Versmaßregister); Verzeichnis der Liedernummern dieses Koraal-Buches mit Hinweis der Nr. des Versregister; Register alphabetisch

Suomen Evankelisluterilaisen Kirkon
Virsikirja
Hyväksytty Kahdennessatoista Yleisessa Kirkolliskokouksessa V. 1938
J. F. Glan Oy
Tampere, 1940
Lieder Nr. 1-633; Inhalt thematisch; Lieder alphabetisch

Suomen Evankelisluterilaisen Kirkon
Virsikirja
Hyväksytty Kahdennessatoista Yleisessa Kirkolliskokouksessa V. 1938
Helsinki, 1940
Lieder Nr. 1-633; Inhalt thematisch; Lieder alphabetisch

Svens Koral-Psalmbok Kommittéförslag 1947
För den Evangelisk-Lutherska Kyrkan Finland
Förslag
Utarbetat av den av fetonde allmanna kyrkomötet 1943 tillsatta Korakommittén
Helsingfors, 1947
Till 1948 ars kyrkomöte; Innehall (thematisch); Lieder Nr. 1-632 mit einstimmigen Noten; alfabetisk register över psalmerna

Suomen Evankelisluterilaisen Kirkon
Virsikirja
Hyväksytty Kahdennessatoista Vleisessa Kirkolliskokouksessa V. 1938
Helsinki, 1960
Lieder Nr. 1-633; Inhalt thematisch; Lieder alphabetisch
Anm.: 1963 erschien eine Neuauflage mit 40 weiteren Liedern

Suoma Samii Salbmakiji
Tokhetuvvom Suoma kirku Pismaicoahkkimist 16.3.1966
Sami Kirkolasruhttacoggosa koastedusain
Piedsämäki 1967
Sistoallu A Salmmak (Inhalt thematisch); Lieder Nr. 1- 674 meist mit einstimmigen Noten (einige Nummern stehn in Klammern); Slbma logatallam (alphabetisches Register); Peäiveibmilpalvalus (Gottesdienstordnung); II Kasta; III Heähtekoasta ja tam nanudeäbmi; IV Konfirmerim; V Puohci rihppa ja Passe mallasak; VI Naihttoslihttui vihateäbmi; Saddasanik; Jälkirkirjoitus

Suomen Evankelisluterilaisen Kirkon
Virsikirja
Hyväksytty kirkolliskokouksen ylimääräisessä istunossa 13. Helmikuuta 1986
Helsinki, 1987
Esipuhe; Siskällys; Virsikirjan Osastojakao; Lieder Nr. 1-632 mit einstimmigen Noten; Hakemistot; Vuoden 1986 virsikirjan virret edellisessä virsikirjassa (Vergleich der Liednummern des Gesangbuchs 1938 mit dem von 1986), Verzeichnis der Dichter und Tonsetzer; Copyright-Verzeichnis; Lieder alphabetisch; Liiteosa jumalanpalveluselämää ja yksityistä hartautta varten (Gottesdienstordnungen)
Eingeführt 1987 in finnischer und schwedischer Sprache, im Jahr 2000 wurde eine Liturgische Beilage veröffentlicht.

Suomen Evankelis-Luterilaisen Kirkon
Virsikirja
Hyväksytty kirkolliskokouksen ylimääräisessä istunossa 13. Helmikuuta 1986
9. painos
Helsinki, 2000
Esipuhe; Siskällys; Virsikirjan Osastojakao; Lieder Nr. 1-632 mit einstimmigen Noten; Hakemistot; Vuoden 1986 virsikirjan virret edellisessä virsikirjassa (Vergleich der Liednummern des Gesangbuchs 1938 mit dem von 1986), Verzeichnis der Dichter und Tonsetzer; Copyright-Verzeichnis; Lieder alphabetisch; Liiteosa jumalanpalveluselämää ja yksityistä hartautta varten (Gottesdienstordnungen)
Eingeführt 1987 in finnischer und schwedischer Sprache, im Jahr 2000 wurde eine Liturgische Beilage veröffentlicht.

Virsikirja Lisävihko
Hyväksytty kirkolliskokouksessa4. Marraskuuta 2015
Kirjapaja
4. korjattu patnos
Helsinki, 2016
Inhalt nach Nummern; Esipuhe virsikirjan Lisävihkoon 2015: Lisävihkotyöhön osallistuneet henkilöt ja tahot; Lieder Nr. 901-979 mit einstimmigen Noten; Hakemistot: Vergleichende Tabellen zum Gesangbuch 1986 und zu dem 2015 erschienenen Anhang der die Liednummern 801-889 umfasst.; Verzeichnis der Autoren und deren Lieder; Angaben der Ursprünge der Lieder (teilw. nach deutschen Chorälen); Quellenangaben; alphabetisches Register; thematisches Register

Lapinkielinen Nuiottivirsikirja
Saanut Pllspainkokouksen Puoltolaussen 5.5.1939
Lapin Sivistysseuban Kustantama
Helsig 1941
Alkulause; Lieder Nr. 1-180 mit einstimmigen Noten; alphabetisches Register mit Angabe der Autoren; alphabetisches Register mit Hinweisen, aus welchen Liederbüchern die Lieder entnommen sind. (Uusi Suomal. Virsikirja – Hengellisiä Lauluja ja Virsiä – Heng. Matkal.)
Anm.: Gesangbuch in samischer Sprache.

Sotilaan Virsikirja
Julkaisija: Pääesikunta Kirkollinen osasto
Helsinki, 2002
Sisällys; Esipuhe; Virsen Aakkosellinen Hakemisto (Inhaltsverzeichnis alphabetisch und thematisch); Lieder Nr. 1-631b i.A. jeweils mit einstimmigen Noten; Jumalanpalvelukset ja hartaudet; Raamatun tekstejä ja rukouksia; Maamme und Vala jeweils mit einstimmigen Noten