Norwegen

Norsk Salme Bok
Godkjent ved kongelik resolusjon av. 29. Juni 1984 til bruk i menigheter som gjor vedtak om det.
Innhols, Om bruken av boken; Lieder Nr. 1-953 mit einst. Noten; Registre (Ordforklaringer (Worterklärngen); Forfattere og oversettere (Verfasser und Übersetzer), Komponister og melodikilder (Komponisten und Melodiesetzer), Copyright-register, Salmer fo konfirmasjonstiden og ungdomsgudstjenester; Salmer med endet begynnelse; alfabetisk register.

Teiile til Nors Salmebok – Salmer
Verbum 1997
1. Auflage
Innhald, Om Salmer 1997; Lieder Nr. 1-283 mit einstimmigen Noten; Registre (Forfattere), Komponister, Copyright-register, Originaltiter; alfabetisk register

Hymns in English
A selection of hymns from the Norwegian Hymn Book 2013
Eide-Forlag
Stavanger, Norway, 2013
Contents; Sing a new song to the Lord; Preface; Lieder Nr. 1-95 mit einstimmigen Noten; Liturgical Texts; Copyright Acknowledgements; Index von authors and translators; Index of composers and arrangers; Index according to Norwegian Hymn Book (N13); Hymn Index alphabetical;